Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 0

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method wpGoogleAnalytics::start_ob() should not be called statically in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/plugin.php on line 339

Strict Standards: Non-static method wpGoogleAnalytics::get_options() should not be called statically in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 285

Warning: ob_start(): non-static method wpGoogleAnalytics::get_links() should not be called statically in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 288

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method GoogleSitemapGeneratorLoader::Enable() should not be called statically in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/plugin.php on line 339

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/query.php on line 1465
Opis operacji | Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Opis operacji

Chirurgia zastawek serca

Uszkodzoną zastawkę należy wyciąć i zastąpić protezą lub naprawić czyli wykonać plastykę. Proteza zastawki może być biologiczna lub mechaniczna. Zastawka biologiczna wykonana jest z tkanek zwierzęcych umocowanych na metalowym szkielecie- zastawka stentowa, lub bez szkieletu tzw. zastawka bezstentowa. Drugi typ zastawek to zastawki mechaniczne. Ich elementy wykonane są z polimerów, metali, materiałów ceramicznych. Zastawki biologiczne lepiej odwzorowują naturalne warunki przepływu krwi ze względu na ich elastyczność, ale ulegają stopniowemu niszczeniu (biodegradacji) co może skutkować koniecznością ich wymiany. Zastawki mechaniczne są praktycznie niezniszczalne, ale nie odtwarzają w pełni biologicznego modelu przepływu krwi, a po ich wszczepieniu istnieje konieczność stałego przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi.

190131

 W naszej klinice wykonujemy wszystkie typy operacji na zastawkach serca, włącznie z wykonywaniem plastyk naprawczych oraz wszczepianiem protez zastawek zgodnie z aktualnie obowiązującymi na świecie standardami.

Operacje zastawek wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Pacjent podłączony jest do urządzenia zastępującego prace serca na czas operacji (sztucznego płuco- serca). metal-valve2

54355sjm21

 

 

 

 

 

 

Pomostowanie tętnic wieńcowych

 

Choroby serca są główną przyczyną zgonu na świecie, w tym również w Polsce. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej serca jest obecnie najczęściej wykonywanym zabiegiem w kardiochirurgii. Dzięki temu operacja wszczepienia pomostów aortalno wieńcowych (by-pass) jest metodą bardzo bezpieczną i stanowi alternatywę dla przez skórnych interwencji wieńcowych (PCI), czyli implantacji „stentów”. W naszej klinice wykonywanych jest rocznie ponad 400 tego typu operacji.

popr2popr1

  

 Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Jej istota polega na wszyciu „pomostów” omijających zwężenia w naczyniu wieńcowym, co skutkuje poprawą ukrwienia serca i ustąpieniem dolegliwości. Pomosty wykonuje się z własnych naczyń krwionośnych pacjenta. Są to:

• żyła odpiszczelowa wielka- żyła powierzchowna kończyny dolnej

• tętnica piersiowa wewnętrzna lewa (LIMA) i prawa (RIMA)- tętnice biegnące po wewnętrznej ścianie klatki piersiowej

• tętnica promieniowa- zlokalizowana na przedramieniu

popr5popr4

 

  

 Obecnie „złotym standardem”, również w naszej klinice, jest wykonywanie pomostu z tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej do gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej tzw. LIMA-LAD. W świetle obecnej wiedzy kardiochirurgicznej i przeprowadzonych badań, pomost ten zachowuje drożność przez wiele lat, a odległe wyniki są lepsze niż w przypadku wszczepienia stentu.

Istnieją różne techniki pomostowania naczyń wieńcowych.

1. CABG- klasyczna metoda z użyciem sztucznego płuco- serca i zatrzymaniem akcji serca. Jej  zaletą jest bardzo dobre uwidocznienie i stabilizacja pola operacyjnego.

2. OPCAB- wykonanie pomostów bez użycia sztucznego płuco- serca (na bijącym sercu). Jej zaletą jest zmniejszenie powikłań wynikających z krążenia pozaustrojowego.


 

popr3popr61

 

 

  

Tętniaki aorty

Tętniak jest miejscowym poszerzeniem światła naczynia tętniczego o 50% w porównaniu z niezmienionym odcinkiem tętnicy znajdującym się powyżej. Jest to stosunkowo częsta choroba, szczególnie u ludzi starszych. Większość przypadków jest bezobjawowa. Proces poszerzania tętnicy postępuje jednak stopniowo, prowadząc w konsekwencji do pęknięcia tętniaka, co najczęściej kończy się zgonem pacjenta.

Tętniak aorty piersiowej jest to zwiększenie średnicy aorty piersiowej powyżej 3,5 cm występujące w jej części wstępującej, zstępującej lub łuku aorty.

Tętniaki dzielimy na:

- wrodzone, związane z uwarunkowanymi genetycznie zespołami chorobowymi

- nabyte, związane z chorobami warstwy środkowej aorty o najczęściej nieznanym pochodzeniu.

Choroba zazwyczaj jest bezobjawowa i rozpoznaje się ją przypadkowo podczas wykonywania badań takich jak USG, RTG czy tomografia komputerowa.

U pacjentów z tętniakiem kluczową kwestią jest utrzymywanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego. Zwiększenie średnicy aorty powyżej 5 cm jest wskazaniem do zabiegu chirurgicznego. Szczególnym przypadkiem tętniaka aorty piersiowej jest ostre rozwarstwienie aorty. W obszarze tętniaka może dojść do stopniowego osłabienia budowy ściany naczynia, czego następstwem jest przerwanie jej ciągłości oraz ostry krwotok i  wykrwawienie prowadzące nieuchronnie do zgonu. Rozpoznanie ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej i łuku stanowi wskazanie do natychmiastowej operacji kardiochirurgicznej.

lg_heart_ascending_popr

 

Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia

 

Zapalenie wsierdzia oznacza obecność procesu zapalnego we wsierdziu. Używamy terminu infekcyjne zapalenie wsierdzia z powodu istnienia także innych niż bakteryjne przyczyn zapalenia.

Grupa osób narażonych na infekcyjne zapalenie wsierdzia  stale rośnie. Wynika to ze: stale wzrastającej liczby zabiegów operacyjnych  oraz chorych przewlekle dializowanych i przewlekle leczonych dożylnie.

Zapalenie wsierdzia dzieli się na: zapalenie na zastawce naturalnej i wszczepionej. Zapalenie wsierdzia na zastawce naturalnej może dotyczyć chorych bez i z wcześniejszą wadą serca. Zapalenie wsierdzia może być leczone zachowawczo lub operacyjnie.

Wyniki leczenia chirurgicznego zależą od: stanu hemodynamicznego chorego, zmian anatomicznych, typu infekcyjne zapalenie wsierdzia  (czy dotyczą zastawki naturalnej czy sztucznej), drobnoustrojów oraz rodzaju zabiegu operacyjnego.

 

Guzy serca

 

Pierwotne guzy serca występują sporadycznie. W badaniach stwierdza się je z częstością poniżej 0,02%, z czego ok. 75% stanowią zmiany łagodne.

Najczęstszymi łagodnymi guzami serca u dorosłych są śluzak i włókniak brodawczakowaty. Guzy złośliwe to w większości mięsaki o różnym utkaniu histologicznym.

Lewy przedsionek serca stanowi najczęstszą, tj. 70-80%, lokalizację śluzaków, prawy przedsionek 15-20%, komory serca do 4% i w zakresie obu przedsionków 2,5%.

Guzy serca leczymy operacyjne. Operacja jest przeprowadzana w krążeniu pozaustrojowym i polega na chirurgicznym usunięciu guza wraz z fragmentem ściany serca, z której guz wychodzi. Nawroty guza po takiej operacji mogą wystąpić u ok. 6% chorych, jednak na ogół postępowanie operacyjne jest skuteczne.

 


Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method wpGoogleAnalytics::insert_code() should not be called statically in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-includes/plugin.php on line 339

Strict Standards: Non-static method wpGoogleAnalytics::get_options() should not be called statically in /home/users/kardiochirurgia/public_html/wp-content/plugins/wp-google-analytics/wp-google-analytics.php on line 198